Mūsų paslaugos

Mūsų darbai prasideda nuo projekto idėjos, praeina konceptualizavimą ir planavimą, kol įgyvendinami sekančiose šešiose veiklos srityse. Tai atspindi tarpdisciplininį ir integruotą  konsultavimo požiūrį, kuris Jums, kaip klientams, garantuoja, kad atsižvelgiama į visus strateginius, operatyvius, techninius,  ekonominius aspektus.

Logistikos grandinių analizė, įvertinimas ir optimizavimas

 • Atsižvelgimas į visas transporto rūšis (geležinkelis, keliai, vidaus vandens keliai, oras)
 • Procesų analizė
 • Tiekimo grandinės valdymas
 • Koridoriaus analizė
 • Naudos - išlaidų analizė

Strateginė verslo plėtra

 • SSGG analizė
 • Rinkos, konkurencijos ir pajėgumų analizė
 • Ekonomiškumo analizė (pvz.  investicijos į infrastruktūrą)
 • Įmonės restruktūrizavimas
 • Įmonės privatizacija

Uostų ir terminalų planavimas

 • Uostų ir terminalų išplanavimų formavimas
 • Esamos infrastruktūros optimizavimas
 • Veiklos procesų įvertinimas
 • Pakartotinio naudojimo koncepcijų sudarymas
 • Transporto srautų planavimas
 • Kompleksinių transporto situacijų modeliavimas į 2D bei vizualizacija į 3D

Regiono ekonominė analizė

 • Tiesioginio efekto iš regionų ekonominių duomenų (dirbančiųjų, apyvartos, grynos vertės sukūrimo) gavimas
 • Netiesioginio suplanuotų darbų efekto bei indukciniu būdu išvesto vartojimo efekto paskaičiavimas remiantis regionalizuota įeinančių - išeinančių duomenų analize
 • Indukciniu būdu gautų pajamų, atskaičiavus pagrindinius mokesčius (pridėtinės vertės mokestį, darbo užmokestį, pelno mokestį, verslo mokestį ir kitus) ir valstybinius mokesčius (valstybinės žemės, savivaldybių), skaičiavimas
 • Katalizinių efektų regioninei ekonomikai identifikavimas (pvz, specifinių logistikos paslaugų panaudojimas)

Projektų vadyba ir valdymas

 • Projekto kontrolė  ir galimas koregavimas
 • Projekto dokumentacija
 • Asignavimas
 • Pagrįstumo kontrolė

Finansavimo ir jo gavimo būdų konsultacija

 • Informacija apie finansavimo programas Europos Sąjungos, valstybės ir valstybinės žemės lygmenyje (pvz. TEN-T, INTERREG, HORIZON 2020)
 • Projekto vystymas
 • Konsultacijos paraiškų klausimais ir paraiškų parengimas
 • Finansavimo esminių dalykų ir projektų identifikavimas
 • Projektų vadyba ir valdymas
 • Projektų komunikacija
 • Įvertinimas