Наші послуги

Ми надаємо повний перелік послуг (від розробки концепції і планування до реалізації проекту) в нижче зазначених сегментах. В нашій роботі ми використовуємо міждисциплінарний та інтегративний підхід, який гарантує нашим клієнтам, що всі стратегічні, технічні, операційні та економічні аспекти будуть враховані.

Аналіз, оцінка та оптимізація логістичних ланцюгів

 • Використання усіх видів транспорту (залізничного, автомобільного, водного, повітряного)
 • Аналіз процесів
 • Управління постачаннями
 • Аналіз коридорів
 • Аналіз доходів та витрат

Консультації щодо розвитку стратегій

 • SWOT-аналіз
 • Аналіз ринку, конкурентів, потенціалу
 • Аналіз прибутковості (наприклад, із врахуванням інвестицій в інфраструктуру)
 • Реструктуризація підприємств
 • Приватизація підприємств

Планування портів та терміналів

 • Створення макетів портів та терміналів
 • Оптимізація наявної інфраструктури
 • Оцінка оперативних процесів
 • Розробка концепцій подальшого використання
 • Планування руху транспорту
 • Моделювання комплексних транспортних ситуацій у дво- та тривимірному зображенні

Аналіз регіональної економіки

 • Оцінка прямого ефекту на підставі економічних даних регіону (зайнятість, товарообіг, валова додана вартість тощо)
 • Розрахунок інвестиційного та споживчого ефекту на підставі регіонального аналізу "вкладені ресурси - кінцевий результат"
 • Розрахунок податкових надходжень за основними видами податків (податок з обороту, прибутковий податок, податок на прибуток, промисловий збір тощо) та державними органами (федерація, земля, муніципалітет)
 • Визначення каталітичного ефекту для регіональної економіки (наприклад, використання специфічних логістичних послуг)

 


Проектний менеджмент та управління проектами

 • Супровід проектів, за потреби - змістовна адаптація
 • Документація проекту
 • Фінансове планування
 • Оцінка достовірності

Консультації та допомога при отриманні фінансування

 • Інформація про програми фінансування ЄС, регіональні та державні програми фінансування (наприклад, TEN-T, INTERREG, HORIZON 2020)
 • Розробка проектів
 • Консультування щодо складання та подання заявок на фінансування
 • Визначення областей та проектів пріоритетного фінансування
 • Проектний менеджмент та управління проектами
 • Взаємодія в межах проекту
 • Оцінка